Choď na obsah Choď na menu
 


ŠkVP Dúha


Názov školského vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovu a vzdelávanie.

Každý deň v materskej škole je pre deti pestrofarebnou dúhou, vyznačujúcou sa radosťou, zážitkami, užitočnými poznatkami a pozitívnym prežívaním. Názov vzdelávacieho programu v sebe skrýva nielen farebnosť ale i podnetnosť a rozmanitosť ponúkaných aktivít deťom, ich rodičom i priateľom školy.

 

Obsahové celky  školského vzdelávacieho programu Dúha

 

Obsahový celok

Téma

Škôlka volá

 0901.png0902.png

Kto som ja?

Moja rodina

Môj domov a MŠ

Už mám kamaráta

 

Obsahový celok

Téma

Pani jeseň bohatá

 1001.png1002.png1003.png

Prvé znaky jesene

V dedkovej záhrade

Stromy a kríky

Časové vzťahy

 

Obsahový celok

Téma

V zdravom tele zdravý duch

 11.png

Moje telo a zdravie

Keď kamarát ochorie

Rastieme zdravo

Príroda zaspáva

 

Obsahový celok

Téma

Je tu čas Vianočný

1201.png1202.png

Tešíme sa na Mikuláša

Vianočná burza nápadov

Kúzlo Vianoc

 

Obsahový celok

Téma

Zimné radovánky

0101.png0102.png

 

Čo si mám obliecť?

Zimné športy a hry

Ako zimujú zvieratá

 

Obsahový celok

Téma

Ľudia a zábava

02.png

Bez práce nie sú koláče

Fašiangy – Rozprávkový karneval

Koniec zimy - Morena

Veselé tvary

 

Obsahový celok

Téma

Kniha náš kamarát

03.png

Predmety a ich vlastnosti

Z rozprávky do rozprávky

Mám básničku na jazýčku

Vítanie jari

 

Obsahový celok

Téma

Príroda sa prebúdza

04.png

Jar, jar, jar

Veľká noc

Živá, neživá príroda

Naša Zem

 

Obsahový celok

Téma

Príroda nás láka

0501.png0502.png

Moja mamička má sviatok

Tu bývam ja, kde bývaš ty?

Poznávame zvieratá a ich mláďatá

Život pri vode, vo vode

Exotické zvieratá

 

Obsahový celok

Téma

Hurá prázdniny

06.png

Cestujeme do sveta

Čľup do vody- plavecký výcvik

Hmyz - Chrobáčikovo

Keď pôjdeš lúkami

Rozlúčka s materskou školou

 

Prílohu ŠkVP Dúha tvoria tri rozvíjajúce programy- ročné projekty, vychádzajúce zo zamerania materskej školy a to:

 

                          VODIČSKÝ PREUKAZ PRE NAJMENŠÍCH

 

Cieľová skupina:                                 3- 7 rokov

Časové trvanie programu:                 celoročný projekt

Ciele  projektu

ü  Vytvoriť vhodné podmienky pre  bezpečný pohyb a to hlavne detí a cyklistov s cieľom podporovať zdravý rast. 

ü  správnou motiváciou  a aktivitami  viesť deti a dospelých  k bezpečnosti na cestách ktorý sa  prejaví  v znížení počtu dopravných nehôd zapríčinenými deťmi a to vhodným správaním sa detí na cestách.

ü  Využívaním dopravného  ihriska na školskom dvore rozvíjať spoluprácu s okolitými materskými školami-  Aktivita: Vodičský preukaz pre najmenších.

 

Projekt: Zachráňme našu Zem

Ciele programu:

  • Prebúdzať environmentálne cítenie , byť citlivý na aktuálny stav prírody
  • Zvyšovať povedomie o možnostiach ochrany a zveľaďovania prostredia, v ktorom žijeme

 

  • Informovať o problémoch v životnom prostredí, o vzájomnom vplyve ľudí životného prostredia , zamýšľať sa nad riešeniami týchto problémov

 

  • Prostredníctvom zážitkového učenia komplexne poznať javy a deje v životnom prostredí

 

  • Získavať skúsenosti a prežívať pozitívne pocity úspechu z činností, ktoré vedú k zlepšeniu stavu životného prostredia

Cieľová skupina:                               3- 7 rokov

Časové trvanie programu:                 celoročný projekt

 

Projekt: Evička nám ochorela

Ciele projektu:

v Zvýšiť úroveň poznatkov a praktické zručnosti detí v oblasti poskytovania prvej pomoci.

v Rozvíjať aktívny záujem o pozitívny vzťah detí k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska etiky, humanity a zodpovednosti za zdravie.

v Predchádzať úrazom a ochoreniam detí v materskej škole.

Cieľová skupina:                               3- 7 rokov

Časové trvanie programu:                 celoročný projekt

 

Uložiť