Choď na obsah Choď na menu
 


Projekty


Zdravé oči našich detí

Dňa 21. novembra nás navštívili pracovníčky Únie nevidiacich a slabozrakých. Reportáž z návštevy si môžete pozrieť tu.  

 


 

Grantový program pre predajcov

Názov projektu: Farebná jedáleň pre všetkých

Vytvorením farebnej jedálne sa nám podarilo v spolupráci dobrovoľníčok ORANGE skvalitniť a spríjemniť stravovanie detí, žiakov a zamestnancov MŠ a ZŠ.V rámci projektu sa zakúpili nové stoly, stoličky.

 

Projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva-DIGIPEDIA.

V rámci projektu bola naša materská škola vybavená digitálnym setom- interaktívna tabuľa, notebook a farebná tlačiareň. / trieda včielok/

 

Nedávno nám nainštalovali 2. digitálny set pre triedu lienok- interaktívna tabuľa, notebook a farebná tlačiareň.

 

Grantový program: Teším sa do škôlky

 Nadácia PONTIS- SAMSUNG Slovakia

Získané finančné prostriedky: 5889 €

Názov projektu:Rozprávkový cyklopark

Vytvorením rozprávkového cykloparku sa nám podarilo v spolupráci s rodičmi detí a dobrovoľníkmi skvalitniť a spríjemniť pobyt detí v materskej škole. Projekt podporoval vytváranie partnerských vzťahov. Podporoval aktívnu účasť rodičov, dobrovoľníkov na environmentálnych brigádach. Z finančných prostriedkov získaných z grantu sme zakúpili zámkovú dlažbu, dopravné prostriedky rôzneho druhu, bezpečnostné prvky, stojan na bicykle, parkové lavice, altánok so záhradným nábytkov, informačnú tabuľu, domček s verandou pre deti, vlak s vagónom, stromy, kríky na oživenie okolia rozprávkového cykloparku. Podarilo sa nám vytvoriť kvalitné edukačné prostredie, ktoré slúži deťom po celý rok.

 

 

Projekt: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania.

V rámci projektu bola naša materská škola vybavená digitálnou technikou.

Triedy boli vybavené stolovými počítačmi, televízorom, tabletom, MP3 prehrávačom, programovateľnou včelou Bee Bot a digitálnym fotoaparátom.

Grantový program: Podpora mládežníckych aktivít

Názov projektu: Rozprávkové leto

Hlavným zameraním projektu bolo pripraviť zaujímavé a atraktívne literárno- dramatické aktivity pre deti počas letných prázdnin.

Z finančných prostriedkov sme zakúpili nové bábky, výtvarno- pracovný materiál, rozprávkové knihy.

 

Grantový program: Podpora športových aktivít pre všetkých

Názov projektu:   Športom ku zdraviu rodín

Hľavným cieľom projektu bolo podnecovať a zvyšovať záujem detí a dospelých o pohyb.  Na realizáciu športového dňa boli zakúpené športové náčinie a náradia a iný športový materiál.

 

Projekt „ Goodyear – Bezpečná škôlka

V rámci projektu naša materská škola získala reflexné vestičky pre všetky deti.

 

 

Príspevky

Grantový program: Bezpečne na cestách-Nadácia Volkswagen Slovakia 2015

9. 6. 2015

 
Celý príspevok | Rubrika: Projekty | Komentáre: 0